Scroll Top
"Only from the heart can you touch the sky" - Rumi
Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.


Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Je bent natuurlijk altijd welkom om deze klacht rechtstreeks met mij te bespreken, zodat we samen kunnen kijken of er een oplossing mogelijk is. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Geschilleninstantie

Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 14 januari 2023 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.


Contact

Wanneer je een klacht hebt, kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je verder informeren over de mogelijkheden en een eventuele verdere procedure.

Blog van moeten naar mogen - gallery banner