Scroll Top

"Wil je snel, ga alleen. Wil je ver, ga samen."

Organisatieopstelling

Organisatieopstelling

Een organisatieopstelling is een effectieve methode om de dynamiek zichtbaar te maken die, veelal op onbewuste niveaus, binnen uw organisatie speelt. Met een organisatieopstelling worden de onbewuste patronen zichtbaar gemaakt, waardoor duidelijkheid ontstaat wat de oorzaak is en wat er werkelijk nodig en gewenst is om een positieve verandering te brengen binnen de organisatie. Een organisatieopstelling is een methode waarmee je dus naar de oorzaak van een probleem gaat en daarop bijstuurt, waardoor het blijvend kan veranderen. 

Het succes van een organisatie is vaak afhankelijk van vele factoren. Wanneer ergens in de organisatie iets niet goed loopt, dan werkt dit door en dat kan een remmende factor zijn. Denk aan medewerkers die niet mee willen in een verandertraject dat noodzakelijk is voor het voortbestaan van de organisatie. Of denk aan een organisatie met een ‘eilandjescultuur’, het ‘wij’ tegen ‘zij’-principe, of een organisatie met medewerkers die niets (meer) willen aannemen van hun leidinggevende.

Er zijn meerdere dynamieken die kunnen spelen binnen een organisatie en omdat deze dynamieken zich ook geregeld onbewust afspelen, zijn ze niet altijd waarneembaar of het is niet altijd zichtbaar wat nu precies de oorzaak is en hoe dit te verhelpen. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met medewerkers die niet de juiste plek innemen, die teveel of te weinig verantwoordelijkheid dragen, het kan ook aan zaken liggen die niet op de juiste wijze zijn afgerond, aan onbewuste overtuigingen over (delen) van de organisatie en meer.    

Organisatieopstelling_banner_pagina

Waarom een organisatieopstelling?

Het komt daarom geregeld voor dat organisaties van alles proberen of geprobeerd hebben, maar dat niets lijkt te veranderen, dat de situatie niet verandert. In al die gevallen en nog veel meer situaties kunnen organisatieopstellingen helpend zijn, aangezien een organisatieopstelling inzicht geeft in de onbewuste patronen die spelen binnen een organisatie. 

Tijdens de opstelling wordt gewerkt met het zogenaamde ‘wetende veld’, een soort collectief weten, waarin ook de geschiedenis van de organisatie ligt besloten. Doordat alle informatie zo beschikbaar is, kan de grondslag van iets wat nu speelt in een breder licht gezien worden en door naar de dieperliggende oorzaak te kijken en vanuit dat inzicht dingen te veranderen en bij te sturen, kunnen zaken aan de ‘oppervlakte’ in de organisatie ook echt veranderen.  

"Samenkomen is een begin, samenblijven is vooruitgang, samenwerken is succes  "

- Henry Ford


Hoe werkt een organisatieopstelling?

Tijdens organisatieopstellingen gaan we kijken naar de dynamiek binnen de organisatie: wat speelt er, waar loopt de organisatie tegenaan en wat ligt daaraan ten grondslag? Er wordt onderzocht waarom de organisatie (of onderdelen daarvan) zich op deze wijze bewegen en wat een verandering doet of heeft gedaan met de organisatie.   

Organisatieopstellingen kunnen op diverse manieren, bijvoorbeeld met  behulp van poppetjes, tafelankers en grondankers, maar ook met respondenten, ofwel mensen die (een deel van) de organisatie, de omgeving en andere van belang zijnde factoren representeren. Je krijgt zo inzicht in de onbewuste patronen die spelen, wat er gezien wil worden en wat nodig is om te veranderen in positieve zin. 

Hoe gaat het en wat is het tarief?

Het begint altijd met een gesprek, waarin we samen gaan kijken naar dat wat het is waar je naar wilt kijken, naar jouw verlangen. Aansluitend gaan we via een familieopstelling kijken naar de onbewuste patronen die hierbij spelen. Dit kan op diverse manieren.

Een sessie met een opstelling duurt gemiddeld 1,5 uur. Soms gaat het sneller, soms duurt het wat langer, maar dat zegt allemaal niets over wat het doet. Soms kun je in hele korte tijd hetzelfde bereiken als in een langere opstelling. 

Voor organisatieopstellingen hanteer ik een uurtarief á € 85,- exclusief BTW.  Trajecten met meerdere organisatieopstellingen en/of coaching zijn ook mogelijk, dat stemmen we in overleg af, gebaseerd op uw vraagstelling en organisatie. 

"Great things in business are never done by one person, they are done by a team of people " - Steve Jobs

Interesse in een organisatieopstelling?

Neem contact met mij op via onderstaande button