Scroll Top
"Ik mag er voor mij zijn"
Zelfliefde

Kiezen voor jezelf

Voor jezelf kiezen wordt niet altijd gewaardeerd, hoe doe je dat?

In onze maatschappij komt het vaak voor dat mensen niet voor zichzelf durven te kiezen. Dat ze niet doen wat ze heel stiekem in hun hart eigenlijk wensen. Dat ze steeds dingen voor anderen blijven doen, voor anderen zorgen in plaats van voor zichzelf. Terwijl ze dat niet altijd willen. Maar ze durven geen nee te zeggen. Omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat ze als ‘arrogant’ of ‘asociaal’ bestempeld worden. Er zit soms ook een maatschappelijk oordeel op kiezen voor jezelf. Met als gevolg dat mensen dus bang zijn. Er zit angst onder. Angst voor afwijzing, afkeuring of er niet bij horen. En dat zorgt ervoor dat ze hun eigen hart niet volgen, het weerhoudt ze (onbewust) om écht voor zichzelf te kiezen. Hoe kies je meer voor jezelf?

Er alleen maar voor anderen zijn

Ik ken het heel goed, het voor anderen zorgen en niet voor mijzelf kiezen. Het was een patroon wat heel diep in mij verankerd zat. Ik was me er jarenlang niet eens van bewust dat ik het deed, ik wist niet beter en had geen idee dat ik een keuze had in wat ik ging doen, voor wie en met welke intentie ik dat deed. Het was een patroon dat ik als heel klein meisje al heb aangenomen, ik denk rond de scheiding van mijn ouders toen ik 3 was. Ik ben onbewust gaan zorgen voor mijn moeder en ergens ook voor mijn vader, uit onvoorwaardelijke loyaliteit. Dat patroon heb ik jarenlang op alles en iedereen toegepast, ik was onbewust bang dat anderen mij niet leuk zouden vinden en mij zouden afwijzen als ik ze niet zou helpen. Daarom bleef ik anderen geven en ik wees mijzelf af ten gunste van die ander. Het was een van mijn overlevingsmechanismen.

Doordat ik zo ingesteld was op voor anderen zorgen wist ik niet eens wat ik zelf wilde. Ik voelde ook niet waar ik behoefte aan had, dus was 'voor jezelf kiezen' lastig. 

Het is ergens ook wel een verwachting in de maatschappij: dat we altijd klaarstaan voor een ander, altijd aan staan voor ons werk of wat dan ook. Met het gevoel dat er geen ruimte is voor ‘nee’ zeggen. En als er dan een keer nee gezegd wordt, dan wordt er afkeurend gereageerd, soms met woorden, maar ook non-verbaal. Dit gebeurt ook veel bij kinderen, het wordt niet altijd getolereerd als ze ‘nee’ zeggen. Ze moeten luisteren naar hun ouders, doen wat hun ouders willen en dat gaat nogal eens voorbij aan wat ze zelf willen. Ze moeten bijvoorbeeld verplicht op een sport, op muziekles om een instrument te leren spelen, op zwemles of ze moeten naar een kinderfeestje, ook als ze dat eigenlijk niet willen. Het komt veel voor, zelfs als ze eigenlijk nog zo klein zijn dat ze aan alleen school al hun handen vol hebben. En terwijl juist naast school de ontspanning zo belangrijk is. En tijd om je te vervelen heeft een enorm belangrijke functie voor ons brein. Zo leren ze onbewust dat wat ze zelf willen er eigenlijk niet toe doet.  

Geen tijd voor mij

Mijn ouders lieten mij gelukkig wel vrij in dat opzicht, ik mocht zelf kiezen wat ik wilde en doen wat ik leuk vond, dus ik had geluk in dat opzicht. Maar, doordat ik zo ingesteld was op voor anderen zorgen wist ik vaak niet eens wat ik zelf wilde. Ik had mijzelf uitgeschakeld. Dat uitte zich op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld in het niet kunnen kiezen, steeds anderen een keuze laten maken voor mij, steeds maar blijven geven, elke dag meer uren werken dan in mijn contract stonden, geen tijd over hebben voor mijzelf en pas aan mijn eigen dingen beginnen als er niets meer was dat ik voor anderen kon doen (en dat kwam er in de praktijk op neer dat ik weinig dingen voor mijzelf deed).

Mijn omgeving spiegelde mijn patroon vrolijk mee: als ik hulp vroeg hadden mensen geen tijd voor mij, ze waren te druk met andere dingen die belangrijker waren. Ik vroeg altijd aan iedereen hoe het met ze ging, wist van iedereen waar ze naartoe op vakantie gingen, dat ze een nieuwe hond hadden, gingen verhuizen of wat dan ook, maar ik kreeg de vraag: ‘Hoe gaat het met jou’ weinig terug. 

Heel logisch allemaal, want ik gaf mijzelf ook geen prioriteit, dus onbewust droeg ik uit dat ik niet belangrijk was om aandacht en tijd aan te besteden. Doordat ik mijzelf al jaren afwees en de ander belangrijker maakte, voelde ik bovendien niet voor mijzelf waar ik behoefte aan had, dus was voor mijzelf kiezen én mijn behoeften uiten lastig. Met als lichamelijk gevolg dat ik veel moe was en regelmatig overprikkeld, omdat ik te weinig tijd en rust voor mijzelf inplande.

Leren nee zeggen

Nadat ik mij bewust werd van dit diep verankerde overlevingsmechanisme ben ik gaan werken aan het doorbreken van dit patroon. Dat was in het begin natuurlijk spannend, want het betekende dat ik mijn angst mocht aankijken. Het betekende ook dat ik ‘nee’ moest leren zeggen. Ik verwachtte in het begin dat mensen teleurgesteld in mij zouden zijn als ik ‘nee’ zou zeggen. Maar er gebeurde niets. Helemaal niets. Ze vonden het ok. Ja, er waren een paar situaties waarin de ander het niet leuk vond, maar dat viel reuze mee en ik wist inmiddels dat dat alles over die ander zegt en niets over mij. Mijn ‘monsters onder het bed’ rond het nee-zeggen waren dus puur blokkerende angstgedachten.

Nee zeggen dus, dat doe ik nu altijd, als het nodig is of zo voelt. Want als ik altijd maar ‘ja’ blijf zeggen tegen anderen, terwijl het eigenlijk niet kan of niet goed voelt, dan zeg ik eigenlijk steeds ‘nee’ tegen mijzelf. Daarbij: als ik ‘ja’ zeg, maar eigenlijk een ‘nee’ voel, dan is het eigenlijk ook niet eerlijk naar die ander. Ik ben er dan immers niet met mijn hele hart en ik ontneem die ander dan ook de kans om iemand anders te vragen die wel graag wil helpen. Het lijken kleine dingen, maar het is allemaal een kwestie van voor jezelf kiezen.

voor jezelf kiezen

Ieder maakt zijn eigen keuzes

Het aankijken van alle lagen die onder dit patroon lagen was naast spannend ook heel verrijkend. Zo leerde ik dat het niet nodig is dat een ander achter mijn keuzes hoeft te staan, ieder kiest voor zichzelf en we kunnen niet een keuze maken voor een ander. Vaak zijn we geneigd om anderen te zeggen wat goed is voor ze, om ze (ongevraagd) te adviseren en te helpen in het maken van een beslissing of in hoe ze iets moeten doen. Hoe liefdevol bedoeld ook, de uiteindelijke keuze die voor jou goed is kun je echt alléén zelf maken. Niemand voelt wat jij voelt, niemand leeft jouw leven.

 

We hoeven elkaars keuzes of acties ook niet te begrijpen, het gaat erom dat we elkaar vrij laten in onze keuzes en onze manier van doen. Dat we elkaar waarderen ook al zijn er verschillen. Dat we respecteren dat niet iedereen de dingen op de dezelfde manier doet. Dat we inzien dat juist die diversiteit in keuzes en acties het leven en de wereld interessant maken. Het zorgt dat we van elkaar leren. Het laat ons een andere weg of manier zien. En door te voelen of die weg bij jou past óf niet leer je weer meer over jezelf en over wat wel of niet goed voelt voor jou.

 

Ieder kiest voor zichzelf en we kunnen niet een keuze maken voor een ander. Het is dus belangrijk om zelf te leren voelen wat goed is voor jou.

Kiezen voor jezelf

In het kiezen voor jezelf is het dus belangrijk om zelf te leren voelen wat goed is voor jou. En het niet vervelend vinden als je het even niet weet, jezelf dan gewoon wat meer tijd geven. Zeker wanneer zelf keuzes maken nieuw voor je is, dan is het goed om jezelf niet teveel druk op te (laten) leggen. Je mag ook altijd die ruimte nemen om ergens over na te denken, je hoeft niet meteen ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen, je kunt ook zeggen: ‘Ik ga er even over nadenken’ of ‘Ik ga even voelen wat ik wil en ik kom er later op terug’. Want, als ze NU een antwoord willen, dan is eigenlijk de vraag waarom ze het zo laat vragen toch? Natuurlijk als het een spoedgeval is, dan is het begrijpelijk dat er nu een antwoord gewenst is, maar dat is vaak niet het geval.

Oefeningen om te leren voelen en je eigen keuzes te maken

Als je het even niet weet wat je wil, als je geen keuze kunt maken die voor jou goed voelt, dan zijn er twee manieren die je daar wellicht bij kunnen helpen:

1. Maak contact met je buikgevoel en wees even stil om te luisteren en te voelen. Je kunt eventueel even je handen op je buik leggen en daar naartoe ademen. Neem de keus voor de ene optie in gedachten en voel wat het met je doet. Wat voel je in je lijf? Voel je spanning opkomen, buikpijn, ga je trillen of wordt je lekker warm en voel je je prettig? Je kunt daarbij ook in de toekomst vooruit denken: hoe voel je je later als je deze keuze gemaakt hebt? Neem vervolgens de andere optie(s) in gedachten en voel wat dit met je doet op dezelfde manier.

2. Een andere manier is om de verschillende keuzes waaruit je wil kiezen elk op een apart blaadje te zetten. Je kunt de blaadjes een voor een in je hand houden en ermee verbinden, of je kunt ze op de grond leggen en erop gaan staan. Voel ook hier weer wat elk blaadje/elke keuze doet, wat voel je in je lijft, hoe voel je je? Voel je je fijn of niet fijn? Ontspannen of juist gespannen? Krijg je ergens een sensatie in je lichaam of pijn ergens? Het zijn allemaal signalen. Je lichaam geeft zo vanzelf aan wat voor jou de beste keuze is.

Hoe vaker je dit soort oefeningen doet, hoe makkelijker het wordt en hoe sneller je weet wat je wel en niet wil. Wat wel en niet goed is voor jou. Je leert jezelf steeds beter kennen en kunt zo ook beter je leven inrichten op een manier die prettig voelt voor jou.

Voel je vrij om jezelf te zijn, om te kiezen voor jezelf, waar je ook bent en met wie je ook bent. Het geeft uiting aan wie jij bent, wat jij wil en wat bij jou past. Het maakt je uniek en bijzonder, precies zoals je hoort te zijn.

Wat heb ik nu nodig?

Kiezen voor jezelf kun je natuurlijk ook op een andere manier interpreteren, dus niet in het keuzes maken, maar letterlijk even tijd voor jezelf nemen. Even een goede moeder zijn voor jezelf. Voelen wat je nodig hebt en dat ook gaan doen. Of juist laten 😉 Want alleen wanneer je jezelf ook de tijd geeft om even toe te geven aan dat waar jij behoefte aan hebt, dan blijf je in de flow, dan vul je jouw energie weer aan. Heel belangrijk en vaak ook erg onderschat. We zijn vaak geneigd om maar door te blijven gaan. Hard werken is zo normaal en lijkt soms zelfs als statussymbool te worden uitgedragen. Maar voor wie doe je dat eigenlijk? En is het ook wat je op dit moment diep in je hart wel wil? Of heb je nu gewoon behoefte aan helemaal niets ‘doen’. Even luieren, mijmeren, naar de wolken kijken, wandelen, lezen of lekker met je kinderen naar de speeltuin, een spelletje doen of met de lego meespelen. Al is het maar een half uurtje per dag, die tijd kunnen we allemaal wel maken toch?

Oefening om even voor jezelf te kiezen

Even voor jezelf kiezen, even tijd voor jezelf maken. Het is zo belangrijk, maar wat als je niet weet wat nu even goed is voor jou? Stel jezelf eens deze vragen en wees even stil om te luisteren.

Wat heb ik nu nodig?
Wat kan ik nu voor mij doen?
Wat kan ik mijzelf nu ‘geven’?

Als je jezelf nu deze vragen stelt, wat is dan het antwoord dat je diep van binnen hoort? En wat houdt je tegen om het te gaan doen? 

Ja zeggen met heel mijn hart

Ik heb mijn patroon van teveel geven nu doorbroken, veelal door familieopstellingen, door het loslaten van onbewuste identificatie en parentificatie, maar ook door andere alternatieve geneeswijzen, mediteren, yoga, affirmeren, lezen, luisteren naar video’s en podcasts en diverse bewustwordingsoefeningen. Ik kies voor mijzelf, geef mijzelf wat ik nodig heb en als anderen mij om hulp vragen, dan voel ik eerst goed óf ik kan helpen, wanneer ik kan helpen en (ook heel belangrijk) vanuit welke intentie ik wil helpen. Ik zeg ‘ja’ met heel mijn hart tegen mijzelf. Ik zeg ook met heel mijn hart ‘ja’ tegen een ander wanneer ik dat zo voel en ik zeg ‘nee’ als dat nodig is. Door het vele oefenen en voelen wat ik wil hoor ik nu de stem in mij heel snel, dus ik weet steeds sneller of ik iets wel of niet wil doen, dat is heel fijn.

Voel je vrij: kiezen voor jezelf

Voel je vrij om jezelf te zijn, om te kiezen voor jezelf, waar je ook bent en met wie je ook bent. Zonder dat je het nodig hebt om daarin gesteund te worden of daar toestemming voor te krijgen. Voel vanuit je hart (of buik ☻ ) wat goed voelt voor JOU, maak je eigen keuzes en sta achter die eigen keuzes. Het is belangrijk om er voor jezelf te zijn, om te voelen wat jij nodig hebt en daar naar te handelen, want dan ben en blijf je vol energie en dan kun je er ook pas echt voor een ander zijn. Voor jezelf kiezen geeft ook uiting aan wie jij bent en wat bij jou past. Het maakt je uniek en bijzonder, precies zoals je hoort te zijn. Luister en kijk met open hart naar jezelf én naar een ander en ‘show up, as you are’. Vrijheid is voor jezelf kiezen en doen wat goed voelt voor jou zonder toestemming van anderen nodig te hebben. ❤❤❤

Geschreven door Martine Fleming, Inshine

Wil jij ook meer voor jezelf leren kiezen en zoek je daar hulp bij?

Ik help je graag via coaching of een familieopstelling. Neem contact met mij op via onderstaande button