Scroll Top
"Our roots remain as one"
Familieopstelling

Meer jezelf via familieopstelling

Schrijf meer bewust je eigen verhaal

We zijn allemaal onderdeel van een familie. Een familie met een eigen familiesysteem, met eigen patronen en eigen ongeschreven regels en wetten. En die patronen kunnen jou er (onbewust) van weerhouden om echt je eigen leven te leiden, om jouw dromen waar te maken en te doen en laten wat je zelf diep van binnen zou willen. Hoe kom je los van alles wat jou weerhoudt met familieopstellingen? Hoe kun je meer je eigen verhaal schrijven? 

iedere familie heeft een verhaal

Iedere familie heeft een verhaal. Dat verhaal gaat generaties terug en wordt iedere generatie weer verder doorgegeven. Het doorgeven gaat soms bewust en vaker onbewust, via genen, patronen, ervaringen, angsten, emoties en via alles wat er wel én niet mocht zijn of soms zelfs nog steeds niet mag zijn. Iedere generatie voegt weer iets toe en kan bijsturen. Zo heeft ieder lid van een familiesysteem dus invloed op wat er wordt doorgegeven aan de volgende generatie. En ook al groeit iedereen uit het systeem een andere kant op, het familiesysteem is en blijft de basis: ‘Our roots remain as one’.

Vanuit het familiesysteem kan een enorme trekkracht komen en dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je ergens maar niet van loskomt, dat iets je steeds weer overkomt, dat je steeds op dezelfde manier handelt, of dat je in verschillende situaties steeds zo geraakt wordt. Herken je dit en wil je dit veranderen? Dan is er een weg, altijd. Maar die weg toont zich vaak pas als je zelf wil veranderen, als je hiertoe bereid bent en jouw eigen verantwoordelijkheid wilt nemen.

Je kunt alleen jezelf veranderen

Want dat is het enige wat je kunt. Je kunt natuurlijk nooit verwachten dat een ander moet veranderen, omdat jij gehinderd wordt door zijn/haar gedrag. Wie heeft er immers ergens last van? Het zegt dus alles over jou. Je kunt een ander niet veranderen, daar heb je geen zeggenschap over én geen invloed op. Je kunt wel verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen stuk, daar heb je wel invloed op. Vaak is het wel zo dat je omgeving met je mee verandert, omdat jij verandert. Dat is dan een bijkomend voordeel, maar het gaat altijd om jezelf. En het mooie is: je kunt zélf altijd veranderen. Daarmee kom je ook steeds meer in je kracht te staan.

 

Het is niet altijd makkelijk om patronen te doorbreken. Sommige patronen zitten heel diep of bestaan al heel lang. Een patroon van jezelf niet voelen kan bijvoorbeeld meerdere generaties in een familie zitten en onbewust verder doorgegeven worden. Dat is heel logisch, want als een moeder zichzelf niet kan voelen, dan kan ze dat ook haar kinderen niet leren en jonge kinderen leren zich in eerste instantie te verbinden met zichzelf en anderen via hun moeder. Gelukkig is er wel altijd een weg die verandering mogelijk maakt. Die weg begint ook weer: bij jezelf.      

Inzien, erkennen, toelaten, doorvoelen, loslaten

Verandering, het begint dus bij jezelf. Je kunt zelf zorgen dat je meer in je kracht komt. Zodat je meer je eigen verhaal kunt schrijven, je eigen leven kunt leven. Wat daarvoor nodig is? Daarvoor is het goed om:

–  aan te kijken wat er gezien wil worden
–  in te zien wat jou raakt of geraakt heeft, wat het met jou doet of gedaan heeft
–  te erkennen dat iets zo was en soms nog steeds zo is
–  te zien waar jouw verantwoordelijkheid begint én ook heel belangrijk: waar het ophoudt
–  toe te laten wat toegelaten wil worden, voelen wat gevoeld wil worden
–  los te laten wat je los mag en kan laten

Daarvoor zijn er verschillende manieren en methodes, uiteenlopende wegen. Het hangt er vanaf wat jou aanspreekt, wat voor jou goed voelt, wat jij fijn vindt én wat je wil. Een mogelijke methode is via Familieopstellingen.

 

Je kunt een ander niet veranderen, daar heb je geen zeggenschap over én geen invloed op. Je kunt wel verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen stuk. Als je steeds weer verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen aandeel kun je steeds lichter leven en kun je meer bewust kiezen.

Wat houdt familieopstellingen in?

Een familieopstelling is een effectieve methode om patronen zichtbaar te maken en te doorbreken. Familieopstellingen maken je bewust van onbewuste patronen en innerlijke overtuigingen (overtuigingen die je ergens in je leven verinnerlijkt hebt) die diepgeworteld zijn en jou onbewust remmen. Het is een manier waarmee je echt naar de oorzaak van een probleem gaat. Familieopstellingen geven je inzicht en werken diep door en kunnen zo bijdragen in positieve veranderingen in je dagelijkse ervaringen. 

Een familieopstelling kan meer inzicht geven in onbewuste verstrikkingen, overgenomen verlangens, innerlijke overtuigingen en meer 

Een voorbeeld van wat familieopstellingen doen

Als jouw vader bijvoorbeeld zijn leven lang werk heeft gedaan wat hij diep in zijn hart niet wilde, maar het deed omdat het moest, omdat hij geld moest verdienen of omdat zijn vader dat ook deed, dan bestaat de kans dat jij dat onbewust volgt. Of het kan ook dat jij juist gaat doen wat hij eigenlijk diep in zijn hart had gewild. Dat jij zijn droom alsnog gaat verwerkelijken. Dat gaat vanuit een onbewuste loyaliteit: vanuit het principe: ‘Ik volg jou papa’ of ‘Ik doe het voor jou papa’.

Het kan natuurlijk dat het is wat jij zelf wil, dat het ook jouw verlangen is en als je blij bent met jouw leven en wat je doet, dan is het natuurlijk helemaal oké. Maar als je voelt dat je ergens niet lekker in je vel zit, of als je voelt dat wat je doet niet is wat je eigenlijk zou willen, dan is het een ander verhaal. Dan kan er onbewust een 

verstrikking zijn. En daar zit dan tegelijk een kans, een mogelijkheid om dit te veranderen. Een familieopstelling maakt dit soort verstrikkingen en andere onbewuste patronen zichtbaar. En door het zichtbaar en bewust te maken volgt ook de mogelijkheid om het te veranderen.        

Schrijf jouw eigen geschiedenis

Als je steeds weer verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen aandeel kun je steeds lichter leven en kun je meer bewust kiezen. Dan kun je meer bewust jouw eigen geschiedenis schrijven. En tegelijk kun je ook meeschrijven aan de geschiedenis van jouw familie, hoe die wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Want, als je de stenen op je eigen pad opruimt, dan hoeft de volgende generatie er niet meer over te struikelen.

Wil je daar graag wat hulp bij?

Wil jij kijken naar wat jou raakt, verantwoordelijkheid nemen voor jouw stuk, de stenen op jouw pad opruimen? Dan kan een familieopstelling een weg voor je zijn. Ik help je er graag bij en dat kan op verschillende manieren:

Geschreven door Martine Fleming, Inshine

Wil je een afspraak maken voor een familieopstelling?

Ik begeleid je graag via een familieopstelling. Neem contact met mij op via onderstaande button.